Ustavující schůze proběhla 10. - 11. 11. 2017, stanovy byly podepsány 11.11. v 00:11 hod.
Klub vojenské historie Otaslavice, z.s.
Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 23406
Identifikační číslo: 06627684
Sídlo: č.p. 393, 798 06 Otaslavice
Předseda klubu: Ing. Vladimír Ambros
kvh@kvhotaslavice.cz
+420 739 023 941

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č.ú.: 224548761/0600
SPECIFICKÉ SYMBOLY:
činnost klubu: 0100
Pocta Českému čtyřlístku: 0200


AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME:

V letošním roce budeme pokračovat v realizaci našeho hlavního projektu - Pocta Českému čtyřlístku. Doufám, že i v této době, ovlivněné všem známými okolnostmi, se nám podaří získat dostatek prostředků, abychom mohli pamětní desky dokončit.
Musíme také zveřejnit smutnou zprávu a to, že nás v nedožitých 95 letech opustila paní Marie Ritterová - Balejková. Tato žena byla dlouhá léta bojovnicí za udržení památky a šíření dobrého jména svého manžela, plk. Josefa Balejky a jeho nerozlučných kamarádů z Čtyřlístku. Děkujeme za vše a paní Marie bude již navždy spojena s historií a osudy našich hrdinů. Paní Marie odešla 2. dubna 2021. Rozloučení proběhne ve Valašských Kloboukách v pátek, 9. dubna 2021 v 15:00 hod.