Ustavující schůze proběhla 10. - 11. 11. 2017, stanovy byly podepsány 11.11. v 00:11 hod.
Klub vojenské historie Otaslavice, z.s.
Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 23406
Identifikační číslo: 06627684
Sídlo: č.p. 393, 798 06 Otaslavice
Předseda klubu: Ing. Vladimír Ambros
kvh@kvhotaslavice.cz
+420 739 023 941

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č.ú.: 224548761/0600
SPECIFICKÉ SYMBOLY:
činnost klubu: 0100
Pocta Českému čtyřlístku: 0200


V roce 2022 pokračujeme v realizaci našeho hlavního projektu - Pocta Českému čtyřlístku. Pamětní desky jsou postupně ve výrobě a v rámci našeho zájezdu do Velké Británie proběhla první insrtalace, v Muzeu Bitvy o Británii v Kentu.
Fotodokumentaci z celého zájezdu najdete po jednotlivých dnech.
Velké díky patří všem, kteří se zájezdu zúčastnili a kteří nám jej umožnili svou podporou, hlavně finanční!
Instalace druhé pamětní desky proběhne v Otaslavicích 8. října 2022, třetí deska bude odhalena ve Valašských Kloboukách v průběhu listopadu 2022.
I nadále budeme vděčni za jakoukoliv finanční podporu pro náš klub. Děkujeme!


AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME:


FOTKY Z ODHALENÍ V OTASLAVICÍCH NAJDETE V NABÍDCE.