Ustavující schůze proběhla 10. - 11. 11. 2017, stanovy byly podepsány 11.11. v 00:11 hod.
Klub vojenské historie Otaslavice, z.s.
Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 23406
Identifikační číslo: 06627684
Sídlo: č.p. 393, 798 06 Otaslavice
Předseda klubu: Ing. Vladimír Ambros
kvh@kvhotaslavice.cz
+420 739 023 941

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č.ú.: 224548761/0600
SPECIFICKÉ SYMBOLY:
činnost klubu: 0100
Pocta Českému čtyřlístku: 0200


AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME:


ZÁJEZD - ANGLIE
1. - 7. září 2022
POCTA ČESKÉMU ČTYŘLÍSTKU - ZÁJEZD DO ANGLIE Vážení přátelé, kamarádi a příznivci, blíží se vyvrcholení našeho úsilí o vytvoření pamětních desek slavné čtveřici pilotů, přezdívané Český čtyřlístek. Shodou okolností proběhne 4. září odhalení pomníku Josefa Františka nedaleko od místa jeho smrtelné havárie. POMNÍK JOSEFA FRANTIŠKA . Spojili jsme síly a za podpory Tom Dolezal a CK Hornet Tour připravujeme zájezd na tuto akci. A právě díky spolupráci s Tom Dolezal se nám podařilo domluvit umístění pamětní desky Čtyřlístku" do Muzea Bitvy o Británii v Hawkinge, které proběhne v úterý 6. září. Všechny tedy zveme na zájezd, který začne 1. 9. odjezdem z Otaslavic ve 22:00hod., v pátek navštívíme hrob Matěje Pavloviče v Boulogne sur Mer, v sobotu navštívíme Windsor, Runnymede Air Forces Memorial a hrob Josefa Františka a Vildy Košaře v Northwoodu. V neděli pak navštívíme pobřežní lázně Brighton a od 14:00 hod, se zúčastníme odhalení pomníku Josefa Františka v Ewell. V pondělí pak navštívíme muzeum v Duxfordu, kde je i letoun Hurricane v imatrikulaci Josefa Františka, navštívíme známou Cambridge. V úterý pak odhalení pamětní desky v Muzeu Bitvy o Británii v Hawkinge a pak hurá domů, ve středu jsme v Otaslavicích. Předpokládáme nástup účastníků v Otaslavicích, Brně, Praze a Plzni, snad bychom i někde na D1 někoho nabrali. Prosím zájemce, aby napsali na e-mail kvh@kvhotaslavice.cz, uveďte jména a tlf a e-mail kontakty všech potenciálních účastníků. PASY NUTNÉ! Jakmile bude upřesněna cena zájezdu, dám vědět a budeme vyžadovat zálohu.

Celková cena zájezdu je 11 020,-Kč, zahrnuje dopravu a ubytování se snídaní. Náklady na další stravu a vstupné si hradí každý individuálně.
Pro potvrzení své účasti zašlete prosím zálohu ve výši 5 000,-Kč na cenu zájezdu (celkem 11 020,- Kč), na účet č.: 224548761/0600.
Jako VS uveďte prosím vaše telefonní číslo (na každého účastníka) a do zprávy pro příjemce uveďte "záloha jméno příjmení".
Současně prosím všechny zájemce (kteří tak dosud neučinili), aby mi na e-mail poslali své kontaktní údaje, především jméno, příjmení, telefon, e-mail, případně bydliště, respektive místo nástupu. Termín pro uhrazení doplatku bude brzy uveden.
Děkuji a pozvěte své známé a kamarády! Těším se na krásný zážitek a milé přátele!V roce 2022 pokračujeme v realizaci našeho hlavního projektu - Pocta Českému čtyřlístku. Pamětní desky jsou již ve výrobě a připravujeme první insrtalaci a to hned ve Velké Británii, v Muzeu Bitvy o Británii v Kentu.