SLIAČ 6.10. 2021 81. VÝROČÍ BITVY O BRITÁNII A 81. VÝROČÍ SMRTI JOSEFA FRANTIŠKA

SLIAČ 6. 10. 2021
Uctění památky Josefa Františka umístění imatrikulace jeho letounu na MIGu 29.
Děkujeme, přátelé!