POCTA ČESKÉMU ČTYŘLÍSTKU
PROJEKT PAMĚTNÍCH DESK INSPIROVANÝCH SLAVNOU FOTOGRAFIÍ

NÍŽE INFORMACE V CZ, EN, PL

Výtvarné části a realizace projektu se zhostil pan doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.