POCTA ČESKÉMU ČTYŘLÍSTKU
PROJEKT PAMĚTNÍCH DESK INSPIROVANÝCH SLAVNOU FOTOGRAFIÍ

NÍŽE INFORMACE V CZ, EN, PLMASTER MODEL PAMĚTNÍ DESKY

MISTR ZVONEK A JEHO ŽENA PŘI PRÁCI NA MODELU
Výtvarné části a realizace projektu se zhostil pan doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.