OTASLAVICE 10.10. 2020 80. VÝROČÍ BITVY O BRITÁNII A 80. VÝROČÍ SMRTI JOSEFA FRANTIŠKA
80. výročí Bitvy o Británii a smrti Josefa Františka jsme si v Otaslavicích připomněli vydařenou akcí, navzdory šílenství s Covid 19. Také obloha byla letos čistá a umožnila provedení dvou průletů našich stíhačů s letouny Gripen. Jsme velice vděčni za vzácné hosty, kteří nás navštívili a uctili spolu s námi památku nejen Josefa Františka. Především děkujeme paní senátorce MUDr. Jitce Chalánkové, panu Plk. Jaroslawu Przybyslavskému, přidělenci Polské republiky, panu Maceji Ruczajovi, řediteli Polského institutu v Praze. Návštěvou nás také poctil vzácný host, pan Wg Cdr James Nichols, který nás navštívil již v roce 2015. Akce se dále zúčastnila starostka obce Morkůvky paní Brigita Petrášová, za Československou obec legionářskou pan Miloslav Pišťák, naše letectvo zastupoval pan Kpt. Staněk z 21. zTL Čáslav, paní JUDr. Vladimíra Kostřicová, JUDR. Libor Rambousek, Ing. Igor Fryč, další příbuzní rodiny Františkovy. Svaz Letců Prostějov zastoupil pan Ladislav Staněk, Aeroklub Josefa Františka Prostějov paní Bonková a pan Chlachula. Kytici položil také zástupce posádky Prostějov a samozřejmě ředitel ZŠ Josefa Františka pan Mgr. Vladimír Leitgeb. Za Klub vojenské historie uctil památku pan Ing. Rostislav Drnovský, člen našeho Klubu, pan Ing, Roman Palát položil věnec jménem FCAFA - Asociace svobodných letců ve Velké Británii. Za TJ Sokol Otaslavice položil věnec bratr Miloslav Ježek společně se sestrou Zdenou Štefkovou. Za obec Otaslavice uctil památku starosta obce pan Marek Hýbl s místostarostou Ing. Mojmírem Sokolem.
Po položení věnců a kytic přednesli hosté krátké proslovy a na závěr pietního aktu zazněly státní hymny. Úplný závěr pak obstaral průlet letounu z Aeroklubu Josefa Františka v Prostějově.
Samozřejmostí pak bylo krátké setkání s hosty, kde jsme navázali ještě těsnější vztahy a především naplánovali další spolupráci na dobu, kdy nebudeme omezováni viry. Nezanedbatelným jistě je krátký projev, který přednesl pan Pplk. Nichols. Jednalo se o text dopisu, který adresoval premiér Velké Británie, pan Boris Johnson našemu Klubu. Český překlad přednesl předseda klubu Ing. Vladimír Ambros. Je to pro nás významná událost. Pan premiér tak reagoval na náš dopis, který jsme mu adresovali u příležitosti 80. výročí Bitvy o Británii, se kterou je neodmyslitejně spojena i osobnost Winstona Churchila, jehož životopis v knize"Faktor Churchill" pan Johnson sepsal.
Moc se těšíme na další práci. A hlavně moc děkujeme hostům, a všem, kteří pomohli a podíleli se na uspořádání letošních oslav.

V úterý 13. 10. nás dodatečně navštívil pan Pavel Rampir, malíř a příznivce historie. Velké překvapení pro náš klub a obec je jeho dar v podobě jednoho z pěti tisků jeho portrétu Josefa Františka, které se "proletěly" letos nově kamuflovaným letounem Hurricane s imatrikulací RF - R! Tisk je s podpisy pilota, hlavního mechanika a samozřejmě autora. Velice si tohoto daru vážíme a budeme jej střežit jako oko v hlavě.


Děkuji autorům fotografií a videa: Daniela Hrušková, Roman Starzyk, Alexander Novák (TV VIMIK).
OTASLAVICE 10. 10. 2020
Hosté shromáždění před bývalým domem Josefa Františka, kde je umístěnyý i pomník.
Senátorka, MUDr. Jitka Chalánková.
Plukovník Jaroslaw Przybyslawski, přidělenec obrany a Maciej Ruczaj z Polského institutu v Praze.
Wg Cdr James Nichols, vzácný host z Velké Británie.
Br. Miroslav Pišťák, Jednota ČsOL Prostějov.
JUDr. Vladimíra Kostřicová.
Příslušník 21. z TL Čáslav.
Ladislav Staněk, SL gen. Škarvady Prostějov.
Aeroklub Josefa Františka zastupovali Mgr. Vendula Bonková a Jiří Chlachula.
Z Morkůvek, rodiště generála Peřiny přijela starostka obce, paní Brigita Petrášová.
Ředitel Základní školy nadporučíka letectva Josefa Františka v Otaslavicích, pan Mgr. Vladimír Leitgeb.
Za FCAFA uctil památku člen Klubu vojenské historie Otaslavice, pan Ing. Roman Palát.
Klub vojenské historie Otaslavice, z.s. zastupoval jeho zakládající člen, bývalý starosta Otaslavic, pan Ing. Rostislav Drnovský.
Za TJ Sokol Otaslavice se poklonili starosta Sokola Otaslavice pan Miloslav Ježek a náčelnice Zdena Štefková.
Obec Otaslavice zastupoval starosta obce Marek Hýbl a místostarosta obce Ing. Mojmír Sokol.
Evžen Petřík v historické uniformě RAF, Ing. Vladimír Ambros, Plk. Jaroslaw Przybyslawski, Wg Cdr James Nichols, Maciej Ruczaj.
Tady kdysi stály dva hrady, vprvo nahoře byl Horní, na nižším skalním ostrohu pak Dolní, z nějž zbylo jen torzo věže.
Střed obce. Obecní úřad a areál sokolovny.
Z centra směrem na část obce "Pohoršov".
Vpravo sedí host, kterého si velmi vážíme, stejně jako jeho práce pro udržení památky jeho strýce. Pan Karel Bryks.
Wg Cdr James Nichols přečetl originál dopisu od britského premiéra Borise Johnsona. Vladimír Ambros pak český překlad.
Bylo i veselo. Zřejmě nějaká humorná situace, které rozuměl rodilý Angličan i rodilý Hanák.
V úterý 13. 10. nás dodatečně navštívil pan Pavel Rampir. A přivezl vzácný tisk obrazu Josefa Františka, který se proletěl v RF - R.
PRŮLET LETOUNŮ GRIPEN