DĚKUJEME PODPOROVATELŮM A SPONZORŮM !


30.8. 2022
V pátek, 26. srpna 2022 byla vyzvednuta ze slévárny KVH Horní Kalná první pamětní deska, včetně doplňkové desky. Vzhledem k tomu, že 6. září bude tato deska umístěna v Muzeu Bitvy o Británii v Kentu v Hawkinge, je provedena v anglické verzi. Další, české verze budou odlity postupně. Další na řadě bude odhalení pamětní desky v Otaslavicích a to 8. října 2022 od 16:00 hod. Na výrobu pamětních desek přispěl Zlínský kraj částkou 50 000,- Kč.
10.1. 2022
K 31. 12. 2021 byla završena a formálně ukončena první etapa tvorby pamětních desek. Zhotovený je MASTER - MODEL pro další výrobu odlitků. Za výrobu předlohy, zpracování, modelování plastik a výrobu master modelu uhradil náš klub dle smlouvy 200 000,- Kč, z čehož 50 000,-Kč činila dotace od obce Otaslavice a 50 000,- Kč od Moravskoslezského kraje. Na financování se podíleli naši členové a další příznivci a přispěvovatelé.
23.9. 2019
K dnešnímu dni dosáhl díky dalším příspěvkům náš účet na disponibilních 112 309,- Kč. Děkujeme!
28.7. 2019
K dnešnímu dni sice stav účtu poklesl na 94 000,- Kč a to v důsledku plateb za služby, reklamu a webhosting, je však třeba konstatovat, že projekt "Pocta Českému čtyřlístku" se zdárně vyvíjí
13.6. 2019
S radostí zde sděluji, že k dnešnímu dni jsme dosáhli na částku 100 000,- Kč, tedy polovinu z nákladů na tvorbu plastik "Českého čtyřlístku". Proto bych rád poděkoval všem, kteří naši akci podporují a přispívají na ni: